Een tweejarig traject

Jaar 1

Op 30 mei 2022 hebben we een Vereniging opgericht en ons aangemeld bij DUO als start van ons tweejarig traject.

Van 1 juli 2022 tot 1 november 2022 hebben wij de volgende acties uitgevoerd:

  • Belangstellingsmeting. We hebben 130 handtekeningen verzameld van ouders met een kindje van 2,3 of 4 jaar met belangstelling voor onze school;
  • Deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit. Deze hebben wij geschreven en ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. Aan de hand van deze documenten bekijkt de Inspectie of onze school deugd;
  • Raad van Toezicht samengesteld;
  • Afspraak met de gemeente, het samenwerkingsverband en de schoolbesturen uit onze regio.

Na 1 november 2022 zijn we ons verder gaan verdiepen in het Waldorfonderwijs en hebben we ons voorbereid op het gesprek met de Inspectie.

Op 31 januari 2023 hebben we het gesprek met de Inspectie gevoerd, zij waren zeer positief. Er was nog ruimte om wat dingen aan te vullen en dat hebben wij gedaan. De Inspectie heeft ons vervolgens een positief advies gegeven.

Vóór 1 juni 2023 kreeg je te horen of de minister akkoord geeft. Dit akkoord hebben wij gekregen en dat betekent dat De Ondernemende School Westland er gaat komen!

Jaar 2

Het komende jaar gaan we de start van de school voorbereiden met: vormgeven van ons onderwijs, leerlingen werven, een gemeenschap van ouders, leerkrachten en andere betrokkenen vormen, het schoolplan schrijven, gesprekken met de gemeente over o.a. de locatie, sponsoren vinden om ons op financieel gebied te helpen, administratieve zaken en nog veel meer.