Visie

De Ondernemende School Westland biedt de leerlingen náást het behalen van kwalitatieve einddoelen gesteld door de overheid, extra waarden die van belang zijn om je blijvend te willen en kunnen ontwikkelen. De basis die we voor ogen hebben, is het bewustzijn van ons eigen mens zijn. Dit doen we door ieder kind vanuit vrijheid aan te spreken in denken, voelen en willen. Een kind leert in harmonie te leven; in verbinding met zichzelf, de natuur, de leergemeenschap en de maatschappij.

Door hun eigen unieke pad te mogen volgen, kan een kind zich ontwikkelen tot wie het werkelijk is.

We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen, als ze een rijk aanbod en voldoende tijd krijgen. De stimulans van het hele wezen van een kind op het juiste moment en een zo holistisch mogelijk aanbod leidt ertoe dat een kind het beste uit zichzelf kan halen. Daarom zijn vakken als schilderen, boetseren, zingen en bewegen net zo belangrijk als rekenen, schrijven en lezen. We zorgen ervoor dat ons lesaanbod in evenwicht is. Kinderen die in hun volledigheid aangesproken worden; zijn in balans, zijn tevreden met zichzelf en presteren op cognitief gebied beter.

Het kind wordt door de leerkracht coachend begeleid in het proces. Er wordt gewerkt met concrete doelen maar verschillende manieren om die te bereiken. Dit wordt afgestemd op ieder kind en ieder kind wordt hierin gezien. Daarbij is het van groot belang dat leerkrachten de kinderen kunnen waarnemen in hun ontwikkeling en hen te leren vertrouwen op hun eigen wil. De leerkrachten leven een vitale leefstijl voor; waarin beweging, voeding, in- en ontspanning, mind-set en slaap een plek hebben.

Kinderen zijn nieuwsgierig, we laten ze onderzoeken, ontdekken en op die manier leren. De leerkracht is vanuit vakmanschap eindbesluitbevoegd over de inhoud en vormgeving van het onderwijs en kan vanuit autonomie weer creatief zijn en afgaan op pedagogische intuïtie. Dit is de basis van het pedagogisch-didactisch handelen en voorwaardelijk voor het kind om tot leren te kunnen komen.

We onderzoeken waar we voor een bestaande methode kiezen of zelf lesstof ontwerpen. De lesstof wordt aangepast aan wat een klas of individueel kind nodig heeft. Het ontwerpen neemt tijd in beslag, maar wij gunnen leerlingen en leerkrachten lesstof die verbonden is, verteerd is en daardoor diep in ieder verankerd kan worden. De kinderen voelen dat het waarachtig is. We faciliteren tijd voor lesstofontwikkeling en het waarnemen en bespreken van leerlingen. De leerlingen krijgen in de middagen les van vakleerkrachten. Het creatief vermogen van de leerling wordt door de vakleerkracht, die vanuit eigen expertise werkt gestimuleerd.

We zijn een levendige leergemeenschap van leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers. Iedereen doet mee en staat om het kind heen. We nemen belangrijke beslissingen middels gedragen besluitvorming, zodat besloten kan worden wat in het licht van het geheel het goede is om te doen. Dit werkt gemeenschapsvormend.

Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat hij/zij wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.