De Ondernemende School Westland

Informatieavond

Er staat weer een nieuwe informatieavond gepland!
Informatieavond 16 januari 2024

Intentieverklaring

Voor onze planning is het belangrijk om in kaart te brengen wie nu werkelijk de intentie heeft zijn kind naar De Ondernemende School Westland te laten gaan. Dit is GEEN aanmelding! Wij gebruiken deze gegevens alleen voor intern gebruik en delen deze met niemand.

Je kunt deze intentie kenbaar maken voor kinderen die geboren zijn in 2016 of later. Kinderen die in 2024 al naar de 3e klas (groep 5) gaan, kunnen niet op De Ondernemende School terecht, omdat we starten met kleuterklassen, een 1e klas (groep 3) en mogelijk -dit zijn we op dit moment nog aan het onderzoeken- een 2e klas (groep 4).

De intentieverklaring kun je hieronder invullen.

Initiatief verklaring

Ons Initiatief

Leren willen we allemaal. De Ondernemende School Westland is een levendige leergemeenschap van leraren, kinderen en ouders/verzorgers. Waar het individu wordt rechtgedaan en kinderen ook echt tot leren kunnen komen. Door hun eigen unieke pad te mogen volgen, kan een kind zich ontwikkelen tot wie het werkelijk is. Dit geldt ook voor leraren, ouders en andere betrokkenen, die het kind opvoeden tot gelukkige en zelfbewuste mensen.

Onze leergemeenschap is voor de kinderen een tweede thuis. We staan om hen heen en stellen het kind centraal. Dit doen we door:

 • het kind in vrijheid in het denken, voelen en willen aan te spreken;
 • coachend te begeleiden door te werken met concrete doelen en verschillende manieren om die te bereiken. Ieder kind wordt hier gezien. We leren spelenderwijs in de praktijk, onderwijs vindt binnen en buiten plaats;
 • het kind te leren in harmonie te leven. In verbinding met de natuur, zichzelf, de leergemeenschap en de maatschappij. Ze ontdekken wie ze zijn, kennen hun verhaal en weten hoe ze aan de maatschappij kunnen bijdragen;
 • het kind in vrijheid te laten ontdekken, onderzoeken en leren. Zo ontwikkelt het kind eigen ondernemerschap;
 • het voorleven van een vitale leefstijl: beweging, voeding, in- en ontspanning, mind-set en slaap;
 • van en met elkaar te leren doordat het ontstaat en zich ontvouwt;
 • het kind waar te nemen en het te leren vertrouwen op de eigen wil;
 • onderwijs van nu, in niet te grote klassen door leraren met lef en met ouders die meedoen;
 • de leraren zijn vanuit hun vakmanschap eindbesluitbevoegd over de inhoud en vormgeving van het onderwijs;
 • ieders bijdrage in de school te waarderen. Draagvlak binnen de school willen we realiseren door gedragen besluitvorming. We doen het met elkaar;
 • de Waldorfpedagogiek als basis te kiezen;

Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat hij/zij wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.

Een tweejarig traject

Voor het aanmelden van ons initiatief is de start van een traject van 2 jaar, naar het openen van de deuren van onze nieuwe school De Ondernemende School Westland.

Lees hier verder over ons tweejarig traject

Nieuwsbrief

Om u in te schrijven voor de nieuwsletter kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

Contact formulier